Πιλοτική λειτουργία από 28/06/2021

Η πλατφόρμα αναμένεται να γίνει διαθέσιμη για πιλοτική λειτουργία από 28 Ιουνίου 2021