ΝΑΥΣ

Η πλατφόρμα ΝΑΥΣ

Καλώς ήρθατε στη Διαδικτυακή Πύλη της δοκιμαστικής έκδοσης της πλατφόρμας «ΝΑΥΣ», ένα καινοτόμο δίκτυο συνεργασίας της βιομηχανίας της κρουαζιέρας και παραγωγών και προμηθευτών τοπικών «παραδοσιακών» προϊόντων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το «ΝΑΥΣ» αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας κρουαζιέρας, όπου παραγωγοί και προμηθευτές τοπικών «παραδοσιακών» προϊόντων από την Ελλάδα και την Κύπρο προωθούν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα τους. Ειδικότερα για την Ελλάδα, τα προϊόντα αυτά παράγονται και προωθούνται από παραγωγούς και προμηθευτές από τις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.


Νέα & Ανακοινώσεις


Για τη βιομηχανία της κρουαζιέρας

Η πλατφόρμα «ΝΑΥΣ» απευθύνεται σε εταιρείες κρουαζιέρας και εκπροσώπους τους, καθώς και σε επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν τα διαθέσιμα προϊόντα.

Παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της διαχείρισης και εξυπηρέτησης της εφοδιαστικής αλυσίδας των κρουαζιερόπλοιων, προσφέροντας ένα εκτενές δίκτυο παραγωγών και προμηθευτών τοπικών «παραδοσιακών» προϊόντων από την Ελλάδα και την Κύπρο. Ειδικότερα για την Ελλάδα, τα προϊόντα αυτά παράγονται και προωθούνται από παραγωγούς και προμηθευτές από τις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν:

  • Πρόσβαση σε ποικιλία τοπικών «παραδοσιακών» προϊόντων υψηλής ποιότητας
  • Ευκαιρίες δικτύωσης και άμεσης επικοινωνίας με επαληθευμένους, πιστοποιημένους και αξιόπιστους παραγωγούς και προμηθευτές τροφίμων και ποτών από τις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου της Ελλάδας και την Κύπρο
  • Εύκολη αναζήτηση των επιθυμητών προϊόντων με τη χρήση εύχρηστων φίλτρων αναζήτησης
  • Υποστήριξη παραλαβής προϊόντων από λιμένες κρουαζιέρας στις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου της Ελλάδος και στην Κύπρο

Για παραγωγούς και προμηθευτές

Η πλατφόρμα ΝΑΥΣ απευθύνεται σε παραγωγούς και προμηθευτές τοπικών «παραδοσιακών» προϊόντων από τις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου της Ελλάδας και την Κύπρο.

Οι υπηρεσίες της προσφέρουν:

  • Ευκαιρίες προβολής, προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων στη βιομηχανία της κρουαζιέρας
  • Ένα ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον δικτύωσης και άμεσης επικοινωνίας με εταιρείες κρουαζιέρας και εκπροσώπους της
  • Υποστήριξη της παράδοσης των προϊόντων μέσω πληροφόρησης σχετικά με τις χρονικές θυρίδες ανεφοδιασμού των κρουαζιερόπλοιων σε λιμένες κρουαζιέρας των Περιφερειών Κρήτης και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου της Ελλάδας και της Κύπρου

Η πράξη ΝΑΥΣ

Η Πράξη ΝΑΥΣ, «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας», αποσκοπεί στην ενίσχυση της κρουαζιέρας στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή της τοπικής παραγωγής των δύο χωρών στις εφοδιαστικές αλυσίδες του τομέα.

Μέσα από την ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ της κρουαζιέρας, τοπικών παραγωγών και προμηθευτών, αλλά και εμπλεκόμενων λιμενικών φορέων, τοπικοί παραγωγοί και προμηθευτές των εν λόγω χωρών μπορούν να προβάλουν και να προωθήσουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα τους και να συνδράμουν στις δραστηριότητες ανεφοδιασμού των κρουαζιερόπλοιων.

Η σύναψη συνεργασιών προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω ενός διαλειτουργικού ηλεκτρονικού συστήματος παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης και εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας, το οποίο παρέχει σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ενώ αξιοποιεί παράλληλα διαθέσιμες χρήσιμες ναυτιλιακές πληροφορίες.

Η πράξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.


Επικοινωνία

Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα ή αποστέλνοντας μας email στο [email protected]!

    * Υποχρεωτικά πεδία